I Love Shoes Cleo de Nile

I don’t know why, but I’ve never been a huge fan of Cleo. The cartoon character is really amusing and the doll is beautiful. Maybe she looks too normal, too human-like. When I bought the Cleo de Nile & Ghoulia Yelps Mad Sience Lab pack two or three years ago, I thought it was enough for me to have a single Cleo. Then came the Student Disembody Council 5-pack, and I realized I like the Egyptian girl with short hair much more than the long-haired versions. I didn’t want to cut my Mad Sience Lab Cleo’s hair, so I decided to get a perfect short-haired edition. And after long searching and thinking I finally found my princess: a wonderful I Love Shoes Cleo!

I Love Shoes or I Heart Shoes are the unofficial names of an originally nameless line (debuted in 2013), wich includes only two dolls: a Draculaura and a Cleo. I’ve already have the I Love Shoes Draculaura, so I collected the complete line 😀
——————-
Fogalmam sincs, miért, de soha nem voltam nagy rajongója Cleónak. A rajzfilmbéli karakter igazán szórakoztató és a baba is gyönyörű. Talán túl „normálisan”, túl emberszerűen néz ki számomra. Amikor megvettem a Cleo de Nile & Ghoulia Yelps Mad Sience Lab duplacsomagot két vagy három éve, úgy voltam vele, hogy bőven elég lesz nekem az az egy Cleo. De aztán jött a Student Disembody Council 5-ös csomag, és akkor rájöttem: sokkal jobban tetszik az egyiptomi lány rövid frizurával, mint hosszúval. A laboros Cleóm haját nem akartam levágni, inkább elhatároztam, hogy megszerzem a (számomra) tökéletes rövid hajú verziót. És hosszas keresgélés és gondolkodás után végre megtaláltam az én hercegnőmet: a csodálatos I Love Shoes Cleót!

Az „I Love Shoes” vagy „I Heart Shoes” rajongók által adott, nem hivatalos nevei egy eredetileg név nélküli vonalnak (amely 2013-ban került piacra), és csupán két babát tartalmazott: egy Draculaurát és egy Cleót. Mivel az I Love Shoes Draculaurám már régen megvan, így elmondhatom, hogy összegyűjtöttem a komplett sorozatot 😀

 

Promo pictures / Promóképek:

i_love_shoes_cleo_de_nilei_love_shoes_draculaura

And here is my Cleo in the box. It’s the classic, striped box I loved so much when I started collecting. At that time I kept the boxes as well. Now I’m throwing them out. The doll is the point.
——————-
Itt pedig az én Cleóm még a bontatlan dobozában. A klasszikus, csíkos dobozban, amit annyira szerettem, amikor elkezdtem a gyűjtést. Akkoriban még a dobozokat is félretettem – ma már kidobom őket. A baba a lényeg.

IMG_3198

IMG_3199

They included a lot of accessories! She has a pretty outfit, three pairs of wonderful shoes, a pair of sunglasses, jewellery, a paperbag and a doll-stand. (How pity is that the new MH dolls have hardly any stands!)
——————-
Itt még nem spóroltak a kiegészítőkkel! A hölgy a csinos ruhácska mellett három pár pompás cipővel, napszemüveggel, ékszerekkel, egy papírtáskával és babaállvánnyal érkezett. (Mennyire sajnálatos, hogy az új MH babákhoz jóformán már nem is adnak állványt!)

IMG_3201

IMG_3202

IMG_3203

IMG_3217

IMG_3218

IMG_3219

IMG_3220

IMG_3221

And here are my three Mummy girls together. Which one is the best?
——————-
És íme együtt a három múmialánykám. Szerintetek melyik a legjobb?

IMG_3226

IMG_3227

IMG_3228

IMG_3229

IMG_3230

I think my new Cleo with shoes is the most beautiful.
——————-
Én az új, cipős Cleómat találom a legszebbnek.

IMG_3231

 

 

 

Advertisements

Monster Maker

Here’s the big, heavy, black box of Monster Maker. I’ve already waited for it for a long time. The mystery lies in the box. I’m thinking about not opening it, so the secret remains unrevealed. Of course, I still must do it.
——————-
Íme, a Monster Maker nagy, súlyos, fekete doboza. Olyan régóta vártam már rá. Maga a rejtély lapul a dobozban. Gondolkozom, hogy talán ki sem kellene nyitni, így megmarad a titok. De persze, végül kinyitom.

IMG_2683

IMG_2686

IMG_2687

IMG_2688

IMG_2689

IMG_2690

So, I have three blank dolls with accessories and a special printer with marker pens. A computer program belongs to the machine, which can be used to print faces and tattoos on the dolls. This is really interesting,but I don’twant to give faces to these girls for a while. I love Monster High because it’s so extreme and unrealistic – and what can be more disnatured than faceless people? That’s how they fire my imagination.
——————-
Hát, van három biankó babám kiegészítőkkel és egy speciális nyomtatóm marker tollakkal. A géphez tartozik egy számítógépes program, amelynek segítségével arcot és tetoválásokat lehet printelni a babákra. Ez igazán érdekes, de nekem egy darabig még eszemben sincs arcot adni ezeknek a lányoknak. Azért imádom a Monster Hight-t, mert annyira extrém és irreális – és ugyan mi lehetne természetellenesebb az arc nélküli embereknél? Éppen így indítják be a fantáziámat.

IMG_3105

IMG_3106

They are not empty because it is their beginning, but it is because they have already been deprived of the constraints of personality. They are angels, they are souls and spirits who can’t be born or can’t die at the moment.
——————-
Nem azért üresek, mert ez a létezésük kezdete, hanem mert már megszabadultak a személyiség kényszerétől. Angyalok ők, lelkek és szellemek, akik kívül állnak a születés és a halál körein jelen pillanatban.

IMG_3084

IMG_3086

IMG_3087

IMG_3089

IMG_3091

Well, let’s look at the dolls. There’s a pale gray, a pale lilac and a pale green one. Unfortunately, the set contains a single wig and two plastic ‘wig caps’, so two girls have got Create-A-Monster hairs. The connections of thewigs are different, so I had to cut the spikes from the CAM wigs. (Otherwise, the Monster Maker dolls don’t have holes for wings or tail on their backs.) The three little black and white dresses are all right, and the shoes are beautiful.
——————-
Nos, nézzük a babákat. Van egy halványszürke, egy halványlila és egy halványzöld példány. Sajnos a szett egyetlen parókát és két műanyag „paróka sapkát” tartalmaz, úgyhogy két lány Create-A-Monster hajat kapott. A parókakapcsolódások sajnos különböznek, úgyhogy a választott CAM parókák belsejéből ki kellett vágnom a tüskét. (Egyébként a Monster Maker babáknak nincsenek lyukak a hátukon szárnyak vagy farok számára.) A három kis fekete-fehér ruhácska teljesen rendben van, a cipők pedig pompásak.

IMG_3113

IMG_3117

IMG_3116

IMG_3114_2

IMG_3118

IMG_3119

I used the CAM Color-Me-Creepy Design Chamber decor for photography.
——————-
A CAM Color-Me-Creepy Design Chamber kellékeit használtam a fotózáshoz.

IMG_3120

IMG_3121

IMG_3124

IMG_3125

IMG_3126

IMG_3127

IMG_3128

IMG_3129

They are no longer angels, they are just manikins.
——————-
Már nem angyalok ők többé, csupán próbababák.

Parallels

There’s a deep dark hole in the centre of myself. I try to fill in but all I can do is hiding it. I drink alcohol, I smoke, I collect a lot of things, make art, look for the company of people, go to church, go to a psychotherapyst, change my jobs, my hobbies, my appaerance, try different new things, but everything helps me just for a short period of time. I’ve lived with it since my childhood. In my fantasy I’m fine but I can’t spend much time there.

It’s not an easy life. Madness always grins in the depth. Sometimes I lose my mind and hear voices and words of invisible beings. At these times I have to take medicine. The Ripedon blocks the hallucinations but sadly, my imaginations too. When I take it, I lose my motivation and very hard to say no to booze.

The world of dolls is a great illusion. They don’t get older, don’t get sick, don’t have financial or private problems. Their existence is full of beauty, diversity and joy. When I play with them, I fall into this inpossible universe. Plastic girls and boys, plastic smiles and hearts, there’s no pain, no sorrow. Their biggest problem is what clothes to wear and how to pose in front of the camera.

Philip K. Dick wrote a novel: The Three Stigmata of Palmer Eldritch. In this book, solitary settlers lived on a distant planet. The only fun was that they projected their minds into the residents of a dollhouse. It was really amusing but empty a bit. Then came Palmer Eldritch and offered a much better game. Don’t play with dolls! You can change the reality! And this was the beginning of total insanity. Who tried the new game, changed forever.

So I balance myself equally between the gentle dolls and the fateful parallel worlds.

This is Palmer Eldritch, one of my old drawings.
(2012, ink on paper, Adobe Illustrator, Wacom Intuos 3)

diplomarajz_06_palmer_eldritch_web_

I hope the dolls will win.

IMG_2660

IMG_2662

 

IT is touched

I’ve just visited my mother, when I went to a shop in the neighbourhood of my mother’s house. (I wanted to buy a gift for her.) It was a local supermarket where they were selling out everything. There were hardly any product on the shelves. I bought a box of chocolate and a bottle of vine for mother and went to the pay desk when I noticed a shelf with weird toys. They had no boxes and no information about the manufacturer. I was sure they were handmade things, clowns, old kings, witches and other oddities. I chose the strangest one. He’s a Humpty Dumpty Harlequin and definitely not a fashion doll. He looks very artistic and unique. I asked the shop assistant where are these toys from but she didn’t know. The strange doll is a mystery. I took him home.
————————-
Éppen meglátogattam anyukámat, amikor betértem egy boltba a lakása környékén. (Ajándékot szerettem volna venni anyának.) Egy helyi szupermarket volt, ahol épp végkiárusítást tartottak, alig néhány termék árválkodott a polcokon. Vettem egy doboz csokit és egy üveg bort és mentem a pénztárhoz, amikor észrevettem egy polcot bizarr játékokkal. Nem volt dobozuk, és semmi információ rajtuk a gyártóról. Biztos voltam benne, hogy kézműves tárgyak, bohócok, öreg királyok, boszorkányok és egyéb furcsaságok. Kiválasztottam a legfurábbat, egy Humpty Dumpty Harlequint – aki határozottan nem divatbaba. Nagyon művészi és egyedi. Kérdeztem az eladótól, honnan vannak ezek a játékok, de nem tudta. A különös baba egy rejtély. Hazavittem őt.

IMG_2489

IMG_2491

I looked at the clown and I thought he couldn’t stay alone. He needs a girlfriend. And I found Courtly Jester the cheeky clown girl from Ever After High. She is the daughter of Joker but not Batman’s nemezis. Her father is the Joker from the card games, just like the Queen of Hearts. She is crazy enough for the Humpty Dumpty Harlequin.
————————-
Néztem a bohócot, és arra gondoltam, nem maradhat egyedül, szüksége van egy barátnőre. És megtaláltam Courtly Jestert, a pimasz bohóclányt az Ever After High-ból. Ő Joker lánya, de nem Batman ősellenségéé, hanem Jokeré a kártyajátékból; akárcsak a Szívkirálynő. Ez a Courtly lány elég őrült a Humpty Dumpty Harlequinhez.

IMG_2476_2

IMG_2479

They are cute together, aren’t they?
————————-
Hát nem édesek együtt?

IMG_2483

Harlequin’s face is quite expressive and friendly. I dont know what kind of material they used for the head, maybe a sort of plastic, it’s light and hollow. The whole head is painted. His clothes were sewed very nicely but under the coat his torso was made of extruded polystyrene. What a cheap choice! He got wires in his arms and legs so they can be moved.
————————-
Harlequin arca meglehetősen kifejező és barátságos. Nem tudom, milyen anyagot használhattak a fejéhez, talán valamiféle műanyagot. Könnyű és üreges. Az egész fejet kifestették. A ruháit elég igényesen varrták meg, de a kabát alatt a torzója hungarocellből van. Micsoda olcsó megoldás! A karjaiba és a lábaiba drótokat kapott, így azok mozgathatók.

IMG_2470

IMG_2471

IMG_2473

IMG_2475

IMG_2474

Courtly Jester is a mischief-maker. She smiles but her eyes are evil a bit. I thought she has got short hair but she has a ponytail behind her clown collar. She has dark purple hands (‘gloves’) and purple legs (‘stockings’) with different colours. Usually I don’t like this but she looks so organic. The coloured hands and legs match the gaudy and mad clown identity. Extraordinarily, I won’t removed her plastic accessories, Courtly is perfect with her costume.
————————-
Courtley Jester egy bajkeverő. Mosolyog, de a tekintete egy cseppet gonosz. Azt hittem, rövid haja van, de nem: hátul lófarkat visel a bohócgallér mögött. Sötétlila kezei vannak („kesztyűk”), és eltérő lila színű lábai („harisnya”). Általában nem szeretem ezt, de ő valahogy olyan egységesen néz ki így. A színes kezek és lábak illenek a tarka és őrült bohóc identitáshoz. Kivételesen nem fogom megszabadítani a műanyag kiegészítőitől, Courtly tökéletes a kosztümjében.

IMG_2477

IMG_2478

IMG_2480

IMG_2481

IMG_2482

They are ready to visit their terrible uncle Pennywise!
————————-
Készen állnak, hogy meglátogassák rettenetes nagybácsikájukat, Krajcárost!

IMG_2486

IMG_2484

IMG_2485

it

We all float down here…
————————-
Mi mind lebegünk itt lenn…

IMG_2488_2

 

 

Billy and the Banshees

Scarah Screams is one of my favourit characters from Monster High. Many collectors find her spooky because she has no iris or pupil, she looks like a blind girl, but that’s why she is special. Spectra is my number one, Twyla and Scarah are sharing the second place. I’ve already written more posts about Scarah:

There’s my first banshee from the line I Love Fashion – she got a traditional Irish dress.
—————
Scarah Screams az egyik kedvenc Monster High karakterem. Sok gyűjtő ijesztőnek találja, mert nincs írisze és pupillája, úgy néz ki, mintha vak lenne, de ő éppen ettől különleges. Spectra a No.1 nálam, de Scarah és Twyla osztoznak a második a helyen. Korábban több posztot is írtam Sarah-ról:

Az első banshee-m I Love Fashion kiadású – ő hagyományos ír viseletet kapott.

12_scarah_vaku_01

My second Scarah is from We Are Monster High Student Disembody Council 5-pack. She is very womanly and cool, doesn’t seem teenager. I sewed for her and her boyfriend Invisi Billy a nice, autumn clothes set.
—————
A második Scarah-m a We Are Monster High Student Disembody Council 5-ös csomagból való. Nagyon nőies és vagány, egyáltalán nem látszik tinédzsernek. Neki és a barátjának, Invisi Billynek szép őszi ruhaszettet varrtam.

26_billy-scarah_07

Then I made more outfits for the two girls.
—————
Azután mindkét lánynak készítettem újabb ruhát is.

mh_fashion_13

And now I have two new Scarahs! I haven’t opened their boxes yet. One is more beautiful than the other…
—————
És most itt van két új Scarah-m! Még ki sem nyitottam a dobozukat. Egyik szebb, mint a másik…

IMG_2277

IMG_2278

IMG_2279

IMG_2280

The Freaky Fusion Scarah is dressed like Toralei the Werecat. I’m happy that I can take off the cat ears and tail, they’re just parts of the costume. I like this version’s short hairstyle, the vivid orange curl in the raven black hair, and the clawed hands. The orange eyeshadow and the green lips match the general impression. Billy will be pleasured!
—————
A Freaky Fusion Scarah úgy öltözött fel, mint Toralei, a vérmacska. Nagyon örülök, hogy a macskafüleket és -farkat le lehet venni róla, csak a jelmez részei. Tetszik ennek a változatnak a rövid frizurája, az élénk narancsszínű tincs a hollófekete hajban, és a karmos kezek. A narancs szemhéjfesték és a zöld rúzs jól illik az összhatáshoz. Billy el lesz ragadtatva!

IMG_2281

IMG_2282

IMG_2283

IMG_2284

IMG_2285

IMG_2286

IMG_2287

IMG_2288

The cat-inspired banshee is wild a bit, but the Ghoul Fair Scarah is more joyful, I think. She has got long black hair with thin neon-green locks, conspicuos pink lipstick and silver eyeshadow. She looks as if that she was going to the disco immediately. But she has a bucket as an accessory. I think I’ll write a hit ’I wanna go to the discotek with my bucket!’ Okay, I won’t. So, Ghoul Fair Scarah is also wonderful.
—————
A macska-ihlette banshee egy cseppet vad, de a Ghoul Fair Scarah szerintem nagyon vidám. Ő a hosszú fekete hajába vékony neonzöld tincseket kapott, emellett feltűnő pink rúzst és ezüst szemfestést. Úgy néz ki, mint aki azonnal indul a diszkóba! Viszont kiegészítő gyanánt mellékeltek hozzá egy vödröt. Azt hiszem, meg is írom a „Diszkóba vágyom a vödrömmel!” című slágert. Na jó, nem. Szóval, a Ghoul Fair Scarah is csodálatos.

IMG_2289

IMG_2290

IMG_2291

IMG_2292

IMG_2293

IMG_2294

IMG_2295

discobucket

Yes, Billy is pleasured!
—————
Nos, Billy csakugyan el van ragadtatva!

IMG_2300

IMG_2302

IMG_2303

And this is the end of the post, blah-blah-blah…
Lol, no.

Received after deadline:
I was walking on the street unsuspectingly. I brought my son from the kindergarten, when I saw something in a shop’s display. It was a flowershop. I noticed a little wooden bench which had small knick-knacks on it. I thought it was only decoration, not for sale, but I asked, after all what to lose? And they sold it to me!
—————
És ezzel vége is a posztnak, bla-bla-bla…
Lol, mégsem.

Lapzárta után érkezett:
Gyanútlanul sétálgattam az utcán. Éppen a kisfiamat hoztam haza a bölcsődéből, amikor megláttam valamit egy kirakatban. Egy virágbolt kirakatában. Egy kis, fából készült padocskára lettem figyelmes, amire kis biszbaszokat pakoltak. Azt hittem, hogy csak a dekoráció része és nem eladó, de megkérdeztem, mit veszíthetek? És eladták nekem!

IMG_2304

IMG_2306

The bench is just the right size for Monster High dolls! (And for Ever Afters and Barbies too.)
—————
A padocska mérete éppen passzol a Monster High babákhoz! (Meg persze az Ever Afterekhez és Barbie-khoz is.)

IMG_2308

Now Billy must be really happy!
—————
Na, most már biztos, hogy igazán boldog Billy!

IMG_2309

IMG_2310

IMG_2311_2

Rarity is a Rarity

When I started doing this in 2014, I only collected Monster High. The ghouls have gathered and gathered for more than a year. And then one day when I was looking at the MH news on the Internet I saw the Ashlynn Ella and Hunter Huntsman duo-pack from Ever After High… And I thought: ’What a beautiful, entrancing couple! I’m going to buy them. No, I’m not! But still… I’ll do it. I’ll buy them, but just them, and then I’ll go back to Monster High.’ Of course, other EAH girls followed them.

Then I came across Jade J’Adore from Bratzillaz. She has red glass eyes and snow white hair. I love albino style! …and I started to go downhill.

At first I didn’t like the My Little Pony Equestria Girls dolls at all. I don’t like it when dolls have casts for clothes and peg feet. I also dislike the feet on the original Bratz dolls. They don’t have actual feet, only pegs, you have to put their shoes on to make them look normal.

—————-

Amikor 2014-ben elkezdtem ezt az egészet, csak és kizárólag Monster High-t gyűjtöttem. A kis élőhalottak csak gyűltek és gyűltek több, mint egy évig. Aztán eljött a végzetes nap, amikor a MH újdonságokat pörgettem a neten, és megláttam az Ever After High Ashlynn Ella és Hunter Huntsman dupla csomagot… És azt gondoltam: „Micsoda szépséges, elbűvölő pár! Megveszem őket. Nem, mégsem! De, mégis… Megveszem őket, de csak őket! Azután visszatérek a Monster High-hoz.” És természetesen újabb EAH lányok követték az említett párost.

Azután egyszer csak szembejött velem Jade J’Adore a Bratzillazból. Csillogó vörös üvegszeme volt és hófehér haja. Imádom az albínó stílust! …és így szépen elindultam lefelé a lejtőn.

Elsőre egyáltalán nem tetszettek a My Little Pony Equestria Girls babák. Utálom a ráöntött felsőt és a bepattintható lábat. Ez az a fajta láb, amit ez eredeti Bratz babáknál is gyűlölök. Gyakorlatilag nincs lábfejük, csak egy lábcsonk a végén egy gombbal, amit be lehet pattintani a cipőbe, hogy normálisan nézzen ki a baba.

unnamed

Not to mention, the faces of the Equestria Girls look like buckets.

But when I started to watch the MLP tv show, I realized I like the characters. At the same time, Hasbro has improved its EG dolls. These girls got normal feet and clothes and their faces changed. I decided to collect articulated versions of the six main characters. I had been collecting them for a long time, but I hadn’t found an articulated Rarity with normal feet in Hungary. I had already had five of the girls, the only one missing was her. I was thinking a lot about it, finally I ordered her from the USA.

—————-

És nem utolsósorban, az Equestria lányok feje úgy nézett ki, mint egy vödör.

De amikor elkezdtem nézni a My Little Pony rajzfilmsorozatot, meg kellett állapítanom, hogy szimpatikusak a karakterek. Ezzel egyidőben a Hasbro is fejleszteni kezdte az EG babákat. A lányok normális lábat és ruhát kaptak, és megváltozott az arcuk. Elhatároztam, hogy összegyűjtöm a hat alap karakter ízületes verzióit, mármint minden karakterből egyet-egyet. Veszegettem őket sokáig, de Rarityből egyszerűen nem találtam rendes lábú, ízületes kiadást Magyarországon. Már megvolt a többi öt lány, de Rarity még mindig hiányzott. Sokat gondolkodtam rajta, és végül megrendeltem őt az USÁ-ból.

IMG_2165

IMG_2166

And now I have a Rockin’ Hairstyle Rarity! But I don’t like her face that much. Fortunately, I have recently got my hands on three Rarity dolls with no special features. The one with the prettiest face gets the articulated body.

—————-

Így végre enyém a Rockin’ Hairstyle Rarity! Sajnos azonban az arca nem annyira tetszik. Szerencsére korábban már bezsákoltam három egyszerűbb Rarityt – közülük a legszebb arcú nyeri az ízületes testet.

IMG_2157

 

I think the second head is the best.

The girls are watching the donor!

—————-

Szerintem a második fej a legszebb.

A lányok megnézik maguknak a donort!

IMG_2170

IMG_2176

Rockin’ Hairstyle Rarity arrived with two accessories: a small colorful ponytail hairclip and pink sunglasses.

—————-

A Rockin’ Hairstyle Rarity két kiegészítővel érkezett: egy kicsi színes lófarkas hajcsattal és egy rózsaszín napszemüveggel.

IMG_2175

I think I’ll wear the hairclip!

—————-

Mi lenne, ha hordanám a hajcsatot?

IMG_2173

How about no?

I dont believe Rarity looks better with them. Everybody is better off wihout them.

—————-

Hm… Mi lenne, ha nem?

Nem hiszem, hogy Rarity jobban néz ki vele. Nem hiszem, hogy BÁRKI is jobban néz ki vele.

IMG_2174

So, here’s the donor.

—————-

Nos, íme, a donor.

IMG_2177

She has holes in her ears! Ouch!

—————-

Lyukak vannak a fülcimpáján! Juj!

IMG_2178

After a bath…

—————-

Fürdés után…

IMG_2179

Well, they’re the chosen ones.

—————-

Nos, ők volnának a kiválasztottak.

IMG_2180

The surgery was successful! Here is our beauty.

—————-

Az operáció sikeres volt! Itt a mi szépségünk.

IMG_2181

IMG_2182

IMG_2183

IMG_2184

Thank you for being a part of the journey!

—————-

Köszönjük, hogy velünk tartottál!

 

 

Once Upon a Pair of Zombies…

My Once Upon A Zombie princesses are coming! I have a Cinderella and a Rapunzel. I’ve been informed about them from the amazing toyboxphilosopher.com blog. I don’t try to introduce them so exhaustively like she does. I’m just impressed. Those hypnotic violet and gray glass eyes! The impossibly long arms, the gnarled hands and fingers! The scars! How can you make something so unique from something so ordinary? Basically, the bodies aren’t special but the details are mindblowing.

When I saw the pictures for the first time, I thought Rapunsel is more beautiful than Cinderella but now I find them equally nice. What you first notice is their shiny hair, smooth as silk. The dresses match to the zombie princesses: they’re fancy but torn. Naturally I’d like to sew some clothes for them – something Goth, something less glittering than the original ones. It’s a pity that the girls don’t have shoes! I must make footwear for these poor undeads.

——————–

Éééés megérkeznek az Once Upon a Zombie hercegnőim! Egy Hamupipőkét és egy Aranyhajat szereztem. A nagyszerű toyboxphilosopher.com blog jóvoltából értesültem a létezésükről. Meg sem próbálom olyan kimerítően bemutatni őket, mint a hölgy az említett blogon; egyszerűen csak le vagyok nyűgözve. Azok az igéző lila és szürke üvegszemek! A lehetetlenül hosszú karok, görcsbe ránduló kezek és ujjak! A sebhelyek! Hogy lehet ennyire különlegeset alkotni valami ennyire egyszerűből? A testek alapvetően elég szimplák, de a részletek nagyon megragadóak.

Amikor először láttam róluk fotókat, úgy találtam, hogy Aranyhaj sokkal szebb, mint Hamupipőke, de így élőben abszolút egyformán tetszik mind a kettő. A szép fényes, selymes hajuk azonnak szembe tűnik. A ruhájuk passzol a zombihercegnő-koncepcióhoz: csicsás, de szakadt. Természetesen szeretnék varrni nekik, valami gótosat, valami kevésbé csillivillit, mint az eredeti ruháik. Mennyire sajnálatos, hogy nincs cipőjük! Kényszerítve érzem magam, hogy lábbelit is kitaláljak nekik.

IMG_2075

IMG_2076

Although they’re dead, they’re very cute!

——————–

Ahhoz képest, hogy halottak, nagyon bájosak!

IMG_2079

IMG_2078

IMG_2080

IMG_2081

There’s Rapunsel.

——————–

Íme Aranyhaj.

IMG_2082

IMG_2083

I combed her hair…
Her locks are like melted gold!

——————–

Kifésültem a haját…
A fürtjei mint az olvasztott arany!

IMG_2093

IMG_2092

She almost doesn’t need dress. Her hair clothes her. I’m thinking about cutting her hair a bit.

——————–

Szinte nincs is szüksége ruhára, a haja öltözteti. Gondolkozom azon, hogy vágjak-e egy kicsit a hajzuhatag végéből.

IMG_2084

IMG_2085

IMG_2091

And there’s Cinderella. Isn’t she sweet? I really like Rapunsel’s dark makeup but Cinderella’s cotton candy colours are also nice.

——————–

Itt pedig Hamupipőke. Hát nem édes? Tényleg tetszik Aranyhaj dark sminkje, de Hamupipőke vattacukor-színei is szívet melengetőek.

IMG_2096

IMG_2097

IMG_2099

Her vanilla hairdo was terrible. The braided lock was longer than the rest, so I poured hot water on her hair and cut the longer pieces.

——————–

A szabvány gyári frizurája rémes volt. A fonott tincs hosszabbnak bizonyult a többinél, úgyhogy leöntöttem forró vízzel a haját és lecsippentettem a hosszabb részeket.

IMG_2103

IMG_2105

IMG_2106

The rooting density is good enough.

——————–

A hajtűzési sűrűség megjárja.

IMG_2107

IMG_2108

Now she is beautiful!

——————–

Most már gyönyörű!

IMG_2109

IMG_2110

They move your imaginaton, right?

——————–

Megmozgatják az ember fantáziáját, igaz?

IMG_2111

IMG_2112

IMG_2113