Monster Maker

Here’s the big, heavy, black box of Monster Maker. I’ve already waited for it for a long time. The mystery lies in the box. I’m thinking about not opening it, so the secret remains unrevealed. Of course, I still must do it.
——————-
Íme, a Monster Maker nagy, súlyos, fekete doboza. Olyan régóta vártam már rá. Maga a rejtély lapul a dobozban. Gondolkozom, hogy talán ki sem kellene nyitni, így megmarad a titok. De persze, végül kinyitom.

IMG_2683

IMG_2686

IMG_2687

IMG_2688

IMG_2689

IMG_2690

So, I have three blank dolls with accessories and a special printer with marker pens. A computer program belongs to the machine, which can be used to print faces and tattoos on the dolls. This is really interesting,but I don’twant to give faces to these girls for a while. I love Monster High because it’s so extreme and unrealistic – and what can be more disnatured than faceless people? That’s how they fire my imagination.
——————-
Hát, van három biankó babám kiegészítőkkel és egy speciális nyomtatóm marker tollakkal. A géphez tartozik egy számítógépes program, amelynek segítségével arcot és tetoválásokat lehet printelni a babákra. Ez igazán érdekes, de nekem egy darabig még eszemben sincs arcot adni ezeknek a lányoknak. Azért imádom a Monster Hight-t, mert annyira extrém és irreális – és ugyan mi lehetne természetellenesebb az arc nélküli embereknél? Éppen így indítják be a fantáziámat.

IMG_3105

IMG_3106

They are not empty because it is their beginning, but it is because they have already been deprived of the constraints of personality. They are angels, they are souls and spirits who can’t be born or can’t die at the moment.
——————-
Nem azért üresek, mert ez a létezésük kezdete, hanem mert már megszabadultak a személyiség kényszerétől. Angyalok ők, lelkek és szellemek, akik kívül állnak a születés és a halál körein jelen pillanatban.

IMG_3084

IMG_3086

IMG_3087

IMG_3089

IMG_3091

Well, let’s look at the dolls. There’s a pale gray, a pale lilac and a pale green one. Unfortunately, the set contains a single wig and two plastic ‘wig caps’, so two girls have got Create-A-Monster hairs. The connections of thewigs are different, so I had to cut the spikes from the CAM wigs. (Otherwise, the Monster Maker dolls don’t have holes for wings or tail on their backs.) The three little black and white dresses are all right, and the shoes are beautiful.
——————-
Nos, nézzük a babákat. Van egy halványszürke, egy halványlila és egy halványzöld példány. Sajnos a szett egyetlen parókát és két műanyag „paróka sapkát” tartalmaz, úgyhogy két lány Create-A-Monster hajat kapott. A parókakapcsolódások sajnos különböznek, úgyhogy a választott CAM parókák belsejéből ki kellett vágnom a tüskét. (Egyébként a Monster Maker babáknak nincsenek lyukak a hátukon szárnyak vagy farok számára.) A három kis fekete-fehér ruhácska teljesen rendben van, a cipők pedig pompásak.

IMG_3113

IMG_3117

IMG_3116

IMG_3114_2

IMG_3118

IMG_3119

I used the CAM Color-Me-Creepy Design Chamber decor for photography.
——————-
A CAM Color-Me-Creepy Design Chamber kellékeit használtam a fotózáshoz.

IMG_3120

IMG_3121

IMG_3124

IMG_3125

IMG_3126

IMG_3127

IMG_3128

IMG_3129

They are no longer angels, they are just manikins.
——————-
Már nem angyalok ők többé, csupán próbababák.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s