I Love Shoes Cleo de Nile

I don’t know why, but I’ve never been a huge fan of Cleo. The cartoon character is really amusing and the doll is beautiful. Maybe she looks too normal, too human-like. When I bought the Cleo de Nile & Ghoulia Yelps Mad Sience Lab pack two or three years ago, I thought it was enough for me to have a single Cleo. Then came the Student Disembody Council 5-pack, and I realized I like the Egyptian girl with short hair much more than the long-haired versions. I didn’t want to cut my Mad Sience Lab Cleo’s hair, so I decided to get a perfect short-haired edition. And after long searching and thinking I finally found my princess: a wonderful I Love Shoes Cleo!

I Love Shoes or I Heart Shoes are the unofficial names of an originally nameless line (debuted in 2013), wich includes only two dolls: a Draculaura and a Cleo. I’ve already have the I Love Shoes Draculaura, so I collected the complete line 😀
——————-
Fogalmam sincs, miért, de soha nem voltam nagy rajongója Cleónak. A rajzfilmbéli karakter igazán szórakoztató és a baba is gyönyörű. Talán túl „normálisan”, túl emberszerűen néz ki számomra. Amikor megvettem a Cleo de Nile & Ghoulia Yelps Mad Sience Lab duplacsomagot két vagy három éve, úgy voltam vele, hogy bőven elég lesz nekem az az egy Cleo. De aztán jött a Student Disembody Council 5-ös csomag, és akkor rájöttem: sokkal jobban tetszik az egyiptomi lány rövid frizurával, mint hosszúval. A laboros Cleóm haját nem akartam levágni, inkább elhatároztam, hogy megszerzem a (számomra) tökéletes rövid hajú verziót. És hosszas keresgélés és gondolkodás után végre megtaláltam az én hercegnőmet: a csodálatos I Love Shoes Cleót!

Az „I Love Shoes” vagy „I Heart Shoes” rajongók által adott, nem hivatalos nevei egy eredetileg név nélküli vonalnak (amely 2013-ban került piacra), és csupán két babát tartalmazott: egy Draculaurát és egy Cleót. Mivel az I Love Shoes Draculaurám már régen megvan, így elmondhatom, hogy összegyűjtöttem a komplett sorozatot 😀

 

Promo pictures / Promóképek:

i_love_shoes_cleo_de_nilei_love_shoes_draculaura

And here is my Cleo in the box. It’s the classic, striped box I loved so much when I started collecting. At that time I kept the boxes as well. Now I’m throwing them out. The doll is the point.
——————-
Itt pedig az én Cleóm még a bontatlan dobozában. A klasszikus, csíkos dobozban, amit annyira szerettem, amikor elkezdtem a gyűjtést. Akkoriban még a dobozokat is félretettem – ma már kidobom őket. A baba a lényeg.

IMG_3198

IMG_3199

They included a lot of accessories! She has a pretty outfit, three pairs of wonderful shoes, a pair of sunglasses, jewellery, a paperbag and a doll-stand. (How pity is that the new MH dolls have hardly any stands!)
——————-
Itt még nem spóroltak a kiegészítőkkel! A hölgy a csinos ruhácska mellett három pár pompás cipővel, napszemüveggel, ékszerekkel, egy papírtáskával és babaállvánnyal érkezett. (Mennyire sajnálatos, hogy az új MH babákhoz jóformán már nem is adnak állványt!)

IMG_3201

IMG_3202

IMG_3203

IMG_3217

IMG_3218

IMG_3219

IMG_3220

IMG_3221

And here are my three Mummy girls together. Which one is the best?
——————-
És íme együtt a három múmialánykám. Szerintetek melyik a legjobb?

IMG_3226

IMG_3227

IMG_3228

IMG_3229

IMG_3230

I think my new Cleo with shoes is the most beautiful.
——————-
Én az új, cipős Cleómat találom a legszebbnek.

IMG_3231

 

 

 

Advertisements

Monster Maker

Here’s the big, heavy, black box of Monster Maker. I’ve already waited for it for a long time. The mystery lies in the box. I’m thinking about not opening it, so the secret remains unrevealed. Of course, I still must do it.
——————-
Íme, a Monster Maker nagy, súlyos, fekete doboza. Olyan régóta vártam már rá. Maga a rejtély lapul a dobozban. Gondolkozom, hogy talán ki sem kellene nyitni, így megmarad a titok. De persze, végül kinyitom.

IMG_2683

IMG_2686

IMG_2687

IMG_2688

IMG_2689

IMG_2690

So, I have three blank dolls with accessories and a special printer with marker pens. A computer program belongs to the machine, which can be used to print faces and tattoos on the dolls. This is really interesting,but I don’twant to give faces to these girls for a while. I love Monster High because it’s so extreme and unrealistic – and what can be more disnatured than faceless people? That’s how they fire my imagination.
——————-
Hát, van három biankó babám kiegészítőkkel és egy speciális nyomtatóm marker tollakkal. A géphez tartozik egy számítógépes program, amelynek segítségével arcot és tetoválásokat lehet printelni a babákra. Ez igazán érdekes, de nekem egy darabig még eszemben sincs arcot adni ezeknek a lányoknak. Azért imádom a Monster Hight-t, mert annyira extrém és irreális – és ugyan mi lehetne természetellenesebb az arc nélküli embereknél? Éppen így indítják be a fantáziámat.

IMG_3105

IMG_3106

They are not empty because it is their beginning, but it is because they have already been deprived of the constraints of personality. They are angels, they are souls and spirits who can’t be born or can’t die at the moment.
——————-
Nem azért üresek, mert ez a létezésük kezdete, hanem mert már megszabadultak a személyiség kényszerétől. Angyalok ők, lelkek és szellemek, akik kívül állnak a születés és a halál körein jelen pillanatban.

IMG_3084

IMG_3086

IMG_3087

IMG_3089

IMG_3091

Well, let’s look at the dolls. There’s a pale gray, a pale lilac and a pale green one. Unfortunately, the set contains a single wig and two plastic ‘wig caps’, so two girls have got Create-A-Monster hairs. The connections of thewigs are different, so I had to cut the spikes from the CAM wigs. (Otherwise, the Monster Maker dolls don’t have holes for wings or tail on their backs.) The three little black and white dresses are all right, and the shoes are beautiful.
——————-
Nos, nézzük a babákat. Van egy halványszürke, egy halványlila és egy halványzöld példány. Sajnos a szett egyetlen parókát és két műanyag „paróka sapkát” tartalmaz, úgyhogy két lány Create-A-Monster hajat kapott. A parókakapcsolódások sajnos különböznek, úgyhogy a választott CAM parókák belsejéből ki kellett vágnom a tüskét. (Egyébként a Monster Maker babáknak nincsenek lyukak a hátukon szárnyak vagy farok számára.) A három kis fekete-fehér ruhácska teljesen rendben van, a cipők pedig pompásak.

IMG_3113

IMG_3117

IMG_3116

IMG_3114_2

IMG_3118

IMG_3119

I used the CAM Color-Me-Creepy Design Chamber decor for photography.
——————-
A CAM Color-Me-Creepy Design Chamber kellékeit használtam a fotózáshoz.

IMG_3120

IMG_3121

IMG_3124

IMG_3125

IMG_3126

IMG_3127

IMG_3128

IMG_3129

They are no longer angels, they are just manikins.
——————-
Már nem angyalok ők többé, csupán próbababák.

Billy and the Banshees

Scarah Screams is one of my favourit characters from Monster High. Many collectors find her spooky because she has no iris or pupil, she looks like a blind girl, but that’s why she is special. Spectra is my number one, Twyla and Scarah are sharing the second place. I’ve already written more posts about Scarah:

There’s my first banshee from the line I Love Fashion – she got a traditional Irish dress.
—————
Scarah Screams az egyik kedvenc Monster High karakterem. Sok gyűjtő ijesztőnek találja, mert nincs írisze és pupillája, úgy néz ki, mintha vak lenne, de ő éppen ettől különleges. Spectra a No.1 nálam, de Scarah és Twyla osztoznak a második a helyen. Korábban több posztot is írtam Sarah-ról:

Az első banshee-m I Love Fashion kiadású – ő hagyományos ír viseletet kapott.

12_scarah_vaku_01

My second Scarah is from We Are Monster High Student Disembody Council 5-pack. She is very womanly and cool, doesn’t seem teenager. I sewed for her and her boyfriend Invisi Billy a nice, autumn clothes set.
—————
A második Scarah-m a We Are Monster High Student Disembody Council 5-ös csomagból való. Nagyon nőies és vagány, egyáltalán nem látszik tinédzsernek. Neki és a barátjának, Invisi Billynek szép őszi ruhaszettet varrtam.

26_billy-scarah_07

Then I made more outfits for the two girls.
—————
Azután mindkét lánynak készítettem újabb ruhát is.

mh_fashion_13

And now I have two new Scarahs! I haven’t opened their boxes yet. One is more beautiful than the other…
—————
És most itt van két új Scarah-m! Még ki sem nyitottam a dobozukat. Egyik szebb, mint a másik…

IMG_2277

IMG_2278

IMG_2279

IMG_2280

The Freaky Fusion Scarah is dressed like Toralei the Werecat. I’m happy that I can take off the cat ears and tail, they’re just parts of the costume. I like this version’s short hairstyle, the vivid orange curl in the raven black hair, and the clawed hands. The orange eyeshadow and the green lips match the general impression. Billy will be pleasured!
—————
A Freaky Fusion Scarah úgy öltözött fel, mint Toralei, a vérmacska. Nagyon örülök, hogy a macskafüleket és -farkat le lehet venni róla, csak a jelmez részei. Tetszik ennek a változatnak a rövid frizurája, az élénk narancsszínű tincs a hollófekete hajban, és a karmos kezek. A narancs szemhéjfesték és a zöld rúzs jól illik az összhatáshoz. Billy el lesz ragadtatva!

IMG_2281

IMG_2282

IMG_2283

IMG_2284

IMG_2285

IMG_2286

IMG_2287

IMG_2288

The cat-inspired banshee is wild a bit, but the Ghoul Fair Scarah is more joyful, I think. She has got long black hair with thin neon-green locks, conspicuos pink lipstick and silver eyeshadow. She looks as if that she was going to the disco immediately. But she has a bucket as an accessory. I think I’ll write a hit ’I wanna go to the discotek with my bucket!’ Okay, I won’t. So, Ghoul Fair Scarah is also wonderful.
—————
A macska-ihlette banshee egy cseppet vad, de a Ghoul Fair Scarah szerintem nagyon vidám. Ő a hosszú fekete hajába vékony neonzöld tincseket kapott, emellett feltűnő pink rúzst és ezüst szemfestést. Úgy néz ki, mint aki azonnal indul a diszkóba! Viszont kiegészítő gyanánt mellékeltek hozzá egy vödröt. Azt hiszem, meg is írom a „Diszkóba vágyom a vödrömmel!” című slágert. Na jó, nem. Szóval, a Ghoul Fair Scarah is csodálatos.

IMG_2289

IMG_2290

IMG_2291

IMG_2292

IMG_2293

IMG_2294

IMG_2295

discobucket

Yes, Billy is pleasured!
—————
Nos, Billy csakugyan el van ragadtatva!

IMG_2300

IMG_2302

IMG_2303

And this is the end of the post, blah-blah-blah…
Lol, no.

Received after deadline:
I was walking on the street unsuspectingly. I brought my son from the kindergarten, when I saw something in a shop’s display. It was a flowershop. I noticed a little wooden bench which had small knick-knacks on it. I thought it was only decoration, not for sale, but I asked, after all what to lose? And they sold it to me!
—————
És ezzel vége is a posztnak, bla-bla-bla…
Lol, mégsem.

Lapzárta után érkezett:
Gyanútlanul sétálgattam az utcán. Éppen a kisfiamat hoztam haza a bölcsődéből, amikor megláttam valamit egy kirakatban. Egy virágbolt kirakatában. Egy kis, fából készült padocskára lettem figyelmes, amire kis biszbaszokat pakoltak. Azt hittem, hogy csak a dekoráció része és nem eladó, de megkérdeztem, mit veszíthetek? És eladták nekem!

IMG_2304

IMG_2306

The bench is just the right size for Monster High dolls! (And for Ever Afters and Barbies too.)
—————
A padocska mérete éppen passzol a Monster High babákhoz! (Meg persze az Ever Afterekhez és Barbie-khoz is.)

IMG_2308

Now Billy must be really happy!
—————
Na, most már biztos, hogy igazán boldog Billy!

IMG_2309

IMG_2310

IMG_2311_2

I have an Apple…

I don’t believe it. I’ve just posted on the Facebook page of Hungarian Doll Collectors Group that I wanted an Ever After High Dragon Games Apple White doll – and this evening I got her from a local seller! I also have the first eddition Apple but I really wanted the dragonrider princess. Her straight hair, the dark grey stockings and the decent makeup fascinate me. I don’t have any problems the original version’s wavy hair but I think Dragon Games Apple’s hairdo is much better. When I started collecting dolls I didn’t like the colored hands and legs, I liked gloves and stockings instead. But now, I already have accepted this solution.

————–

Ezt nem hiszem el! Épp csak posztoltam a Magyar Babagyűjtők Facebook-csoportjában, hogy szeretnék egy Ever After High Dragon Games Apple White babát – és már aznap este átvehettem őt egy helyi eladótól! Az alapkiadású Apple már megvan, de nagyon szerettem volna a sárkánylovas hercegnőt is. A szögegyenes haja, a szürke harisnyája és a kis szolid sminkje lenyűgözött. Semmi problémám az első változat hullámos hajával, de szerintem ez az egyenes haj sokkal jobb. Amikor elkezdtem gyűjteni a babákat, zavart a színezett kéz és láb, jobban szerettem ehelyett a valódi kesztyűket és harisnyákat, de már megbarátkoztam az előbbi megoldással.

IMG_1952

IMG_1953

So meet my new offspring of a fairy tale legend! Snow White must be proud. Apple is wonderful. Her animal… Well, it (he? she?) isn’t wonderful. It’s not my cup of tea. I think ’it’ will land to my son. But this Apple will be one of my actual favorits.

————–

Nos, íme az új tündérmese-legenda utódom! Hófehérke biztosan büszke lenne. Apple csodálatos. Az állatkája… Nos, ő (bármilyen nemű is legyen), nem annyira csodálatos. Határozottan nem az esetem. Attól tartok, a „sárkány” a fiamnál fog kikötni. Viszont ez az Apple esélyes az egyik aktuális kedvencem címre.

IMG_1956

IMG_1957

IMG_1958

IMG_1959

Apple’s plastic accessories are perfectly unavailable and her boots are terrible. Unfortunately her hair is greasy. I must wash it few times.

And… What a surprise! There are no stockings… There are leggings.

————–

A hölgy műanyag kiegészítői tökéletesen felesleges, a lábbelije pedig borzalmas. Sajnos a haja elég dzsúzos, át kell mosnom párszor.

És… Micsoda meglepetés! Amit harisnyának véltem, valójában leggings.

IMG_1970

In this way she’s better!

————–

Így már sokkal jobb!

IMG_1960

IMG_1961

IMG_1963

My two Apples stand side by side. I think the DG girls’s face is nicer than the first edditon’s.

————–

A két Apple egymás mellett. Szerintem a DG lány arca kedvesebb, mint az alapkiadásé.

IMG_1964

IMG_1965

IMG_1966

And all of my new dolls greet each other. 🙂

————–

És az új babáim mind üdvözlik egymást! 🙂

IMG_1967

IMG_1968

IMG_1969

Thanks for your interest!

————–

Köszönjük az érdeklődést!

 

Welcome back!

(Sorry for the grammar – I have studied English since 3th July in this year and I tought that I can do the translation myself 😀 )

I have collected fashion dolls since the summer of 2014. I have more than a 100 dolls. My first one was Spectra Vondergeist from the line Picture Day of Monster High, but then I gave her to my friend Ivanka. I will have been writing my blog Eye’s Workshop for three years in October, but unfortunately I haven’t posted anything since last spring. Now the time has come. Nowadays I’m interested in the dolls again. I bought two girls on the Internet, a Monster High from Ebay and a Chinese Kurhn from Aliexpress and I’m going to buy others. They are the first dolls I have ordered from abroad. I also have some unboxed ones which I bought last two years. I think I’ll open those boxes.

I’m interested in accesories too. I ordered a new pink wig for my cheap little chinese DDung clone. I found her a small shop in the metro station Árpád Bridge in Budapest and I give her the name Mei 玫 wich means rose in Chinese. Actually, she isn’t beautiful but I like her face so much. I’m also going to buy an articulated new body for her. Besides I’m thinking about some furniture, for example a pink coctail cabinet for Barbies. It’s full of small bottles and glasses – very funny and weird!

I don’t know how much time I’ll have for sewing but I wish I could return to clothes designing. I have some ideas but it’s quite hard to start again.

—————-

Hát ez is eljött. Nem csak az, hogy újra posztolok a szivemnek ebbe a virtuális csücskébe, hanem még az angol szöveget is magam írom. Még csak idén július 3. óta tanulom, úgyhogy elnézést az esetleges furcsaságokért az angol nyelvű szövegben 😀

2014 nyara óta gyűjtöm a kis öltöztetős babáimat. Több mint száz babám van. A legelső példányom egy Monster high Spectra Vondergeist volt a Picture Day szériából, de őt már régen elajándékoztam Ivankának. Októberben lesz három éve, hogy útjára indítottam az Eye’s Workshopot, de sajnos tavaly tavasz óta egy árva sort sem tudtam ide írni. Na, de most eljött az idő! Megbízhatatlan érdeklődésem újra a fashion dollok világa felé fordul. Nemrégiben vásároltam két lánykát a neten, egy Monster Hight az Ebayről és egy kínai Kurhnt az Aliexpressről, és tervben van újabbak felhajtása is. Az említett lányok az elsők, akiket külföldről rendeltem. Ami azt illeti, ezek mellett hever még a szekrény mélyén néhány, az elmúlt két évben begyűjtött bontatlan dobozos baba. Azt hiszem, azok a dobozok is megérettek a kinyitásra.

A kiegészítők is elkezdtek érdekelni. Rendeltem egy csomag rózsaszín póthajat a kis olcsó DDung klónomnak, akit az Árpád-hídi metróaluljáró egyik kicsiny boltjában találtam. Ami azt illeti, nem egy kifejezett szépség, de nekem nagyon tetszik az arca. Szerzek neki egy új, tisztességes, ízületes testet is. Továbbá néhány bútoron is gondolkozom, például egy rózsaszín bárszekrényféleségen Barbie-méretű babák számára, telis-tele apró piásüvegekkel és víztiszta talpas poharakkal – nagyon vicces és bizarr!

Arról sajnos fogalmam sincs, mennyi időm lesz varrni, de nagyon jó lenne, ha visszatérhetnék a ruhatervezéshez. Van is pár ötletem, de rettenetesen nehéz újra felvenni ezt a fonalat.

IMG_1843

There’s Kurhn, the ‘Chinese Barbie’. I find her face enchanting. I think she also deserves a better body.

—————-

Kurhn, a „kínai Barbie”. Szerintem elbűvölő az arca. Ő is megérdemel egy jobb kivitelű testet.

IMG_1844

IMG_1845

IMG_1846

IMG_1848

And this is a Monster High Inner Monster Fearfully Feisty to Fangtastic Love ghoul. She has a pretty long name 😀 She looks like a Created-a-Monster doll but unfortunately the connection of the wig is different. She arrived with a lot of small gadgets. Her bag has broken by my beloved two-and-half-years old son. The mask and wings are very odd. The changing eyes aren’t my favorits but I love her bony torso and the pink wig.

—————-

Ő pedig a Monster High Inner Monster Fearfully Feisty to Fangtastic Love lányka. Jó hosszú neve van 😀 Alapjában véve olyan, mintha Created-a-Monster baba lenne, csak sajnos a paróka csatlakozása különbözik. Hála a jóégnek mellécsomagoltak egy rakás bigyót. A retiküljét nem tudom bemutatni, eltörte az én imádott, immár két és fél éves fiam. A maszk és a szárnyak nagyon furák. A változtatható szemek sem a kedvenceim, viszont imádom a kis csonti torzót és a pink parókát.

 

IMG_1849

IMG_1850

IMG_1851

IMG_1854

IMG_1855

IMG_1856

IMG_1857

IMG_1858

IMG_1859

IMG_1860

IMG_1861

IMG_1862

IMG_1864

IMG_1865

IMG_1866

IMG_1868

IMG_1869

IMG_1870

IMG_1871

Bárki bármit is mond, szerintem a maga kategóriájában ő is cukorfalat.

IMG_1872

Finally comes Mei. She’s waiting for some modifications and of course new clothes and shoes. I think she’s sooo cute!

—————-

Végül, de nem utolsósorban: Mei, akire vár még néhány beavatkozás, és persze új ruhák és cipők. Szerintem annyira édes!

IMG_1705

IMG_1704

 

Kívánságlista

Wishlist

Christmas is coming. I’ve never done anything like this but i thought i present my wishlist.

Nem csináltam még ilyet, de gondoltam, karácsony közeledtével időszerű: összeszedtem a kívánságlistámat.

Kezdjük a Monster High-jal. A Haunted film és a babák is a legnagyobb kedvenceim a MH univerzumból, ezért elhatároztam, hogy ebből a line-ból az összes babát összegyűjtöm. Már csak kettő hiányzik a kilencből: Vandala és Clawdeen. Őket természetesen szeretném még bezsákolni.

MH_vandala_haunted

MH_clawdeen_haunted

Nagyon remélem, hogy az új 5-ös pack Billyvel nálunk is kapható lesz, vagy legalább a Tesco vagy az Auchan méltóztatik behozni, mert erre nagyon pályáznék. Clawdeen nem tetszik belőle, rajta valószínűleg túladnék, de a másik négy jöhet, Spectra gyönyörű így, Gigi nagyon egzotikus és Dracunak is remekül áll a rózsaszín haj. Billy ugyan kicsit mókásan néz ki, dehát imádom ezt a karaktert.

MH_5-pack_2015

Az Ever After High lányok közül az alapcsapatból már mindenki megvan különböző kiadásokban, már csak Lizzie hiányzik. Belőle a Spring Unsprung (Zűrös tavasz) könyves kiadást szeretném.

EAH_lizzie_spring_unsprung_book

Maddie-ből a Mirror Beach (fürdőruhás) verzió van meg, amivel nem voltam teljes mértékben elégedett, ezért szeretnék egy másikat is, és ez az új Way To Wonderland kiadás igazán gyönyörű.

EAH_maddie_way_to_wonderland

Az alapkiadású Apple White babámmal tökéletesen elégedett vagyok, de annyira megtetszett ez a lány a sápadt bőrével, cinikus arckifejezésével, hirtelenszőke hajával, hogy boldogan bevállalok még egy verziót – ami nagyon megtetszett, az a még meg sem jelent, 2016-os Dragon Games line Apple-je. Igaz, egy borzalmas, meghatározhatatlan, gigantikus szemű hátasállatot is adnak hozzá, ami miatt valószínűleg drágább is lesz, de annyira tetszik maga a lány a szögegyenes hajával, szürke lábaival, hogy bevállalom.

EAH_apple_dragon_games

Az Equestria Girls pónilányai között hat alapkarakter van, és egy teljes egészében hiányzik nekem: Applejack. Belőle az új, ízületes Friendship Games verziót szeretném:

EG_applejack_friendship_games

Most kezdik kiadni a mindezidáig első és egytlen pónifiút, Flash Sentryt, barátnőjével, Twilight-tal egy csomgban – hát pónifiú, az nagyon kell 😀 Még ha ráöntött-ráfestett pólója és gumihaja is van.

EG_flas_twilight_friendship_games

Hogy tovább gyarapítsam az Equestria családot… A Monster High-hoz hasonló magasabb karakterek az EG berkein belül nincsenek (még ha indokolot is lenne, pl. Celestia hercegnő), de kisebbek vannak, ezek pedig a Szépségjegykeresztesek (Cutie Mark Crusaders) kislánytriója. Ez a hármas csomag pont az, amit egyébként karácsonyra kértem – nálunk egyáltalán nem lehet kapni, úgyhogy csak remélem, hogy meg fog érkezni a csomag az USÁból vagy Ausztráliából, ahol kaphatók.

EG_cutie_mark_crusaders

Aki pedig még nagyon hiányzik ebből a brancsból – egy ízületes Rarity. Az eddigi egyetlen, könyök- és térdízülettel, valamint lábfejjel is rendelkező Rarity (a régebbi pónilányok a Bratz-hoz hasonlóan bepattintós lábúak voltak), az a Rockin’ Hairstyle kiadás, amit nem hoztak be hozzánk – de nem is feltétlenül ezt szeretném, csak egy bármilyen ízületes Rarityt. Lehet, hogy egyszerűen megvárok egy olyan kiadást, ami megfelelő lesz és hozzánk is eljut, és majd megveszem azt.

EG_rarity_rockin_hairstyle

Most úgy érzem, ezekkel a babákkal már abszolút teljes lenne a gyűjteményem (sőt, lehet, hogy a MH 5-ös csomagról és az EAH duplázásokról le is mondok), aztán persze, majd kiderül 🙂

Nektek hogy néz ki az aktuális kívánságlistátok? 🙂

 

 

Összehasonlítós

Miután az Equestria lányokkal a negyedik fajta babáimat sikerült beszerezni, gondoltam, csinálok egy kis baba-összehasonlító posztot, milyenek is ezek a lányok egymáshoz képest.

Messze a Monster High-ból van a legtöbb babám, nem tudom, pontosan mennyi, de százhoz közelít lassan. Belőlük mind a három mérettel rendelkezem.

45_mydolls_01

…és persze fiúval is. A fiúk egyméretűek, így belőlük elég csak egyet bemutatnom. (Először azt hittem, Gil magasabb, mint a többiek, de pucéran összehasonlítva ugyanakkora, mint Deuce.) A srác arányaiban egyébként kb. akkora, mint a nagylányok, picit nagyobb csak.

45_mydolls_02

A Monster High testvérmárkája az Ever After High. Ebből a típusból két fiú és négy lánybabám van jelenleg. Köztük is vannak alacsonyabb és magasabb karakterek, de belőlük csak a normál mérettel rendelkezem.

45_mydolls_03

Az EAH babák medencéje nagyon kicsit feljebb van, mint a MH-é, tehát picit hosszabb a lábuk, szélesebb a csípőjük, magasabban van a derekuk és a tagjaik kerekdedebbek, mint a kis csonti MH csajoknak. Ami sokaknak nem tetszik, a fejük is egyértelműen nagyobb, de én már megbarátkoztam ezzel. Összességében egyébként az EAH babák jobb minőségűeknek tűnnek. Ami nagyon jó, hogy a lábfejük teljesen egyező méret, így hordhatják egymás cipőit.

45_mydolls_04

45_mydolls_05

A lányoknál sokkal szembetűnőbbek a külömségek a MH és EAH srácok között. Az EAH fiúk sokkal deltásabbak, izmosabbak, szélesebbek, a lábuk is vastagabb, de valamivel rövidebb is. Gil egész kis ványadtnak tűnik Dexter mellett.

45_mydolls_06 45_mydolls_07

Az EAH páros érdekessége, hogy bár a srácok magasabbak, a lábuk ugyanolyan hosszú, mint a lányoké, így a nem elhanyagolható magasságbeli külömség kizárólag a jól fejlett torzó számlájára írható.

45_mydolls_08 45_mydolls_09

A MH páros már arányosabb egymáshoz képest, Gilnek a lábai is hosszabbak, mint Ghouliának.

45_mydolls_10 45_mydolls_11

Azért a Matteles Monster High és Ever After High lányokon jól látszik a rokonság. Egészem más vonalat képvisel a Bratz babákat jegyző MGA Entertainment terméke, a Bratzillaz. Ezek a lányok a Bratzokkal rokonok, akikből azért nem lesz valószínűleg soha nekem, mert bepattintós lábfejük van. Vagyis nincs csupasz lábfejük, csak bokában egy pöcök, ami bepattan a cipő lyukas részébe. Ez nekem borzasztóan nem tetszik sajnos. A Bratzillazoknak viszont van lábfeje, bájos arca és szép üvegszemei, ezek győztek meg és nem is bántam meg a megvásárlásukat. Belőlük négy lánnyal renelkezem jelenleg, és nem is tudok róla, hogy lenne Bratzillaz fiú baba.

45_mydolls_14

A magasságuk hasonló a MH és EAH babákéhoz, de egészen mások az arányaik. A fejük kicsivel – bár tényleg csak egész kicsivel – az EAH babákénál is nagyobb, viszont a szélesebb vállak és némiképp vaskosabb test miatt ez nem tűnik kellemetlennek. A testük valójában elég elnagyoltnak tűnik a finoman munkált Mattel csajokéhoz képest, engem marionettbábokra emlékeztetnek. Torzójuk rövidebb, lábaik hosszabbak, viszont a kezeik is, nem is kevéssel. Sajnos egymás cipőit nem nagyon tudják hordani, épp annyival tér el a lábméret, hogy zavaró legyen.

45_mydolls_12 45_mydolls_13

Megint más műfajt képvisel a Hasbro babája, az Én Pici Pónim karaktereit humanoid alakban megjelenítő Equestria Girls. Az első, ami szembetűnik, az a méretkülömség. Ha nem is annyival, mint egy Petite Blythe, de jelentősen kisebbek MH-éknál. Ezekből az aranyos babákból pillanatnyilag négy változattal rendelkezem. Nemrégiben adtak ki belőlük is fiút, de ez sajnos még nem ért el Magyarországra, így várok. Amennyire megszerettem őket, természetesen legényt is szerzek nekik!

45_mydolls_15

Ha az EG Pinkie nagyon magas homlokából adódó hosszú fejét nem vesszük figyelembe, hanem a vállak vonalát figyeljük, jól látszik, mennyivel kisebb még Howleennál is. A lábaik hasonló hosszúak, de az EG lánynak rövidebb és karcsúbb is a torzója, csak vállban hasonló Howleenhoz.

45_mydolls_16

A négy „átlagos méretű” lány együtt:

45_mydolls_17

Az oldalnézetük is megér egy összehasonlítást. A jellegzetes MH kifliforma törzs csak kis mértékben jelentkezik az EAH lányon. Az EG és a Bratzillaz viszonylag egyenes gerinccel büszkélkedhet (ráadásul a Bratziknak a törzse is forog).

45_mydolls_18

45_mydolls_19

Az összes lány együtt:

45_mydolls_20

Végül az egész összehasonlítós társaság megköszöni a megtisztelő figyelmet. 🙂

45_mydolls_21

További profilbővítést egyébként nem tervezek, a közeli listámon elsősorban MH, aztán egy-két EG baba áll. 🙂